First Real Estate Association a.s.

Nabídka

Nabízíme k prodeji zajímavý byt o podlahové výměře 156 m2, nacházející se v samotném centru Prahy, v podkroví historickéhočinžovního domu v Králodvorské ulici u Náměstí Republiky, přímo vedle OD Kotva. Byt je tříúrovňový a vstupní dveře do něj a ještě sousedního bytu jsou v posledním 7. p... [Více]

O ASOCIACI

Obchodní společnost First Real Estate Association a.s. (FREA a.s.) pracuje na platformě nezávislého sdružení odborníků v oblasti nemovitostí, zejména investorů do developerských projektů, zástupců nemovitostních fondů, architektů, ekonomů, daňových poradců a v neposlední řadě také právníků specializujících se na české právo obchodní, nemovitostní i stavební.

NEMOVITOSTNÍ TRH V ČR

Během posledních dekád došlo v České republice k celkovému prudkému vývoji a změnám, které se samozřejmě nemohly nedotknout také nemovitostního trhu, ať již se to týká vzniku nového stavebního zákona a následně jeho novel, vzniku velkého množství vyhlášek, regulativů a dalších opatření, vzniku nového občanského zákoníku, daňových změn, skokových posunů cenových hladin realit atd.

VZNIK FREA

Množství okolností majících významný vliv na realitní trh v ČR neubývá, přidávají se k nim navíc velkou měrou i okolnosti vnější, zahraniční. Tyto skutečnosti se staly motivací pro vznik asociace FREA. U zrodu projektu byla myšlenka propojit mezioborově profesionály zabývající se nemovitostní a příbuznou problematikou, za účelem poskytovat komplexní služby v tomto stavebně obchodním odvětví. Počáteční investice sdružení FREA měla podobu desítek hodin práce, zejména rozhovorů s velkým množstvím odborníků, které jsme chtěli pečlivě vybrat. Dalším krokem byla analýza referencí a stanovení kritérií, které posloužily jako síto pro vytvoření našeho týmu spolupracujících partnerů . Myšlenkové bohatství vybraných jednotlivců, jejich nápady, projekty, zkušenosti a osobní nadšení pro věc, se staly základem pro založení volného sdružení FREA.

NAŠE SLUŽBY

Společnost FREA poskytuje své služby zákazníkům z ČR i zahraničí. Nabízíme obchodní příležitosti ke koupi z našeho portfolia projektů a nemovitostí. Specializujeme se zejména na hlavní město Prahu a ostatní významná města v ČR a také na větší komerční příležitosti v celé ČR. Dále zajišťujeme investorům vytipování obchodních příležitostí, či konkrétní obchodní záměr investorů zprostředkujeme a v případě zájmu jej také právně realizujeme.

KONTAKT

FIRST REAL ESTATE ASSOCIATION a.s.
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spis. zn. 21115, IČ: 045 70 723
sídlo společnosti: Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
mail: info@frea-as.cz

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Poučení spotřebitele

Systém vnitřních zásad

GALERIE